Het werktempo versnelt
06/04/2022

De fundamenten zijn geplaatst. Nu komen de gebouwen van de tweede bouwfase van het project uit de grond. Er is nog een lange weg te gaan, maar de werkzaamheden gaan door volgens de planning en de opening voor dit najaar is bevestigd.